Toelichting op de Balans per 31 december 2020 en de Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020

 

  1. De toelichting op de stukken per ultimo 2019 kan als volgt aangevuld worden:
  • De bouw van de trekschuit verloopt voorspoedig en zal naar verwachting uitkomen op de begrote bouwsom van € 290.000;
  • De toegezegde bijdragen, ontvangen donaties en opbrengsten uit overwegend houtresten bedragen per heden circa € 288.000.

 

  1. De verwachte datum voor doop, te waterlating en overdracht aan de Stichting Den eerste Snik is zaterdag 10 april 2021, zij het dat deze datum door corona-problemen opgeschort zou kunnen worden.

 

Maassluis, 23 januari 2021

 

Stichting Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt

Stichting Den eerste Snik