Over Ons - stichtingsbestuur

Op initiatief van Frank Baart (adviseur Waterfront van de Historische Vereniging Maassluis) werd op 1 december 2014 de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ opgericht. Het bestuur van de Stichting werd in januari 2015 geïnstalleerd: Frank Baart, voorzitter – Leo Lauwaars, secretaris en Hans Ploeg, penningmeester.

De Stichting werd opgericht met het doel om, op de historische plek waar 8 maart 1879 Henk de Haas zijn Scheepmakerij ‘Zorg en Vlijt’ begon (westhoek Schanseiland, Olivierstraat te Maassluis), de werfactiviteiten weer tot leven te brengen.

Helaas is de werf op de beoogde historische locatie ‘Zorg en Vlijt’ vanwege problemen met de omgevingsvergunning nimmer gerealiseerd. Als tijdelijke oplossing werd een “pop-up” werf aangeboden (de voormalige Opel garage in Maassluis). 

Vanaf 2019 kon de Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ aan de slag met het eerste scheepsbouw project:

‘Den eerste Snik’ , de bouw van een authentieke, museaal verantwoorde trekschuit, type Snik. Model stond de in 1722 gebouwde trekschuit door de Maassluise scheepsbouwer Leendert Hoogendam. De bouw van ‘Den eerste Snik’ startte met de kiellegging op 15 mei 2019. Exact 2 jaar later (binnen geplande bouwtijd) werd op 15 mei 2021 de Maassluise Trekschuit (financieel gezien binnen budget) te water gelaten.

Met het gereedkomen van de bouw van de trekschuit is de schuit door ‘Zorg en Vlijt’ in eigendom overgedragen aan de Stichting ‘Den eerste Snik’. De stichting heeft zich verplicht de Maassluise Trekschuit voor tenminste 10 jaar te onderhouden, te exploiteren en t.b.v. het publiek in de vaart te houden. Het bestuur van de stichting ‘Den eerste Snik’ bestaat uit Hans Ploeg – voorzitter, Leo Lauwaars – secretaris en Henk van de Kamp – vaarplanning. Hiertoe zijn genoemde heren uitgetreden uit het bestuur van ‘Zorg en Vlijt’.

Het bestuur van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ bestaat sinds eind 2021 uit: Frank Baart – voorzitter, Kees Tempelaars – secretaris/penningmeester en Wim van Baalen – algemene zaken (zie verder onderaan).

‘Zorg en Vlijt’ is een stichting waar de werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd en waar in het kader van dag-besteding aan cliënten van bekende organisaties in de Zorg- en Dienstverlening een plaats kan worden geboden. Tevens is er ruimte voor een projectfunctie als “werk/leerbedrijf”. 

Naast de specifieke werfactiviteiten zijn de voorbereidingen gestart voor het opzetten voor het opzetten van een bezoekers- en museaal documentatiecentrum, in combinatie met het inrichten van een informatiecentrum “Trekvaarten Zuid Holland”, gekoppeld aan de eerste door ‘Zorg en Vlijt’ museaal verantwoord gebouwde replica van een Trekschuit anno 1722 (Maassluise scheepsbouwer Leendert Hoogendam). De stichting ‘Den eerste Snik’ zal vanaf 2022 vanuit Maassluis vaartochten voor het publiek organiseren. Volgens dienstregeling zal de trekschuit getrokken worden door een paard. Hiermee hebben historisch Maassluis en  omliggende gemeenten er weer een culturele belevenis bij. 

BESTUUR

Frank Baart

VOORZITTER voorzitter@historischewerf.nl Tel.: 06 472 363 16

Kees Tempelaars

SECRETARIS/PENNINGMEESTER secretaris@historischewerf.nl penningmeester@historischewerf.nl Tel.: 06 519 815 00

Wim van Baalen

BESTUURSLID wimvanbaalen@historischewerf.nl Tel.: 06 127 254 56

RAAD VAN ADVIES

John Dolstra

john-dolstra@kpnplanet.nl

BART SIO

bartsio@caiway.nl

David van der Houwen

vanderhouwen@hotmail.com

Theo van de Waardt

tvandewaardt@gmail.com

Gerrit Langelaar

glang@caiw.nl

PR/COMMUNICATIE

Hetty Baart

pr@historischewerf.nl