Over Ons - stichtingsbestuur

Op initiatief van Frank Baart (indertijd adviseur Waterfront van de Historische Vereniging Maassluis) werd op 1 december 2014 de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ opgericht. Het bestuur van de Stichting werd in januari 2015 geïnstalleerd: Frank Baart, voorzitter – Leo Lauwaars, secretaris en Hans Ploeg, penningmeester.

De Stichting werd opgericht met het doel om, op de historische plek waar 8 maart 1879 Henk de Haas zijn Scheepmakerij ‘Zorg en Vlijt’ begon (westhoek Schanseiland, Olivierstraat te Maassluis), de werfactiviteiten weer tot leven te brengen.

Helaas is de werf op de beoogde historische locatie ‘Zorg en Vlijt’ vanwege problemen met de omgevingsvergunning nimmer gerealiseerd. Als tijdelijke oplossing werd een “pop-up” werf aangeboden (de voormalige Opel garage in Maassluis). 

Vanaf 2019 kon de Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ aan de slag met het eerste historische scheepsbouw project:

‘Den eerste Snik’ , de bouw van een authentieke, museaal verantwoorde trekschuit, type Snik. De eerste door ‘Zorg en Vlijt’  gebouwde replica van een Trekschuit anno 1722 (Maassluise scheepsbouwer Leendert Hoogendam). De bouw van ‘Den eerste Snik’ startte met de kiellegging op 15 mei 2019.  2 Jaar later (binnen geplande bouwtijd) werd op 15 mei 2021 de Maassluise Trekschuit te water gelaten. De door corona perikelen vertraagde doop/naamgeving plechtigheid kon pas op  9 april 2022 plaatsvinden: Maassluise Trekschuit “De Goude Leeuwin”.

Met het gereedkomen van de bouw van de trekschuit is de schuit door ‘Zorg en Vlijt’ in eigendom overgedragen aan de Stichting ‘Den eerste Snik’. Deze stichting heeft zich verplicht de Maassluise Trekschuit voor tenminste 10 jaar te onderhouden, te exploiteren en t.b.v. het publiek in de vaart te houden. Het bestuur van de stichting ‘Den eerste Snik’ bestaat uit Hans Ploeg – voorzitter, Leo Lauwaars – secretaris en Henk van de Kamp – vaarplanning. Hiertoe zijn genoemde heren uitgetreden uit het bestuur van ‘Zorg en Vlijt’.

Het bestuur van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ wordt sinds eind 2022 gevormd door: Frank Baart – voorzitter, Theo van de Waardt – secretaris en Wim van Baalen – algemene zaken (zie verder onderaan), bijgestaan door de Raad van Advies.

‘Zorg en Vlijt’ is een stichting waar de werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd en waar in het kader van dagbesteding aan cliënten van bekende organisaties in de Zorg- en Dienstverlening een plaats kan worden geboden. Tevens is er ruimte voor een projectfunctie als “werk/leerbedrijf” en stagiaires uit het technisch onderwijs.

Naast de specifieke werfactiviteiten zijn de voorbereidingen gestart voor het opzetten van een bezoekers- en museaal documentatiecentrum, in combinatie met het inrichten van een informatiecentrum “Trekvaarten Zuid Holland”.

De stichting “Den eerste Snik’ organiseert sinds 2022 vanuit Maassluis vaartochten voor het publiek. Volgens dienstregeling zal de trekschuit getrokken worden door een paard. Hiermee hebben historisch Maassluis en  omliggende gemeenten er weer een culturele belevenis bij: ervaar “De Intercity van de Gouden Eeuw”!

boeken:

www.trekschuitmaassluis.nl

Bestuur

Frank Baart

VOORZITTER voorzitter@historischewerf.nl Tel.: 06 472 363 16Theo van de Waardt

SECRETARIS secretaris@historischewerf.nl Tel.: 06 425 045 25

Wim van Baalen

BESTUURSLID wimvanbaalen@historischewerf.nl Tel.: 06 127 254 56

Financiële zaken

PR/Communicatie

 

Pro-Centen V.O.F.

boekhoud/administratie kantoor Maassluis accountancy/jaarstukken (Marnix: 06-53135352 – mov@kabelfoon.net)

 

 

Hetty Baart

pr@historischewerf.nl
06 310 632 04

Raad van Advies

John Dolstra

Algemene Zaken
john-dolstra@kpnplanet.nl

BART SIO

Juridische Zaken
bartsio@caiway.nl

David van der Houwen

Culturele Zaken vanderhouwen@hotmail.com

Gerrit Langelaar

Maritieme Zaken
glang@caiw.nl

Bouwteam en vrijwilligers

 • Peter Schouten, bouwmeester
 • Ton Vos, scheepsbouwer
 • Paul Welagen
 • Jan van Grevenhof 
 • René Vlaming
 • Wim Duijvestein
 • Sjaak Poot
 • Guus Mansveld
 • Carla van Es
 • Peter Farla
 • Kees Tempelaars
 • Koos Bronsveld
 • Theo van de Waardt
 • Wim van Baalen
 • Hetty Baart
 • Frank Baart 
 • Janneke Noordermeer                     

T