INVENTARIS VOOR WERFHAL

De eerste aankopen voor de inventaris t.b.v. de nieuw te realiseren werfhal zijn een feit. Uit de opgeheven werkplaats van de Maasdelta Groep zijn de gereedschappen, machines met toebehoren en werkbanken voor metaal- en houtbewerking overgenomen. Dinsdag 7 maart jl. is een deel van deze inventaris verhuisd naar de Historische Werf, waar een en ander tijdelijk is opgeslagen in een door De Haas BV beschikbaar gestelde container.
Heel veel dank gaat uit naar de vrijwilligers, leden uit het Bestuur en de Raad van Advies die met tomeloze inzet deze verhuizing hebben mogelijk gemaakt. Een bijzonder ‘dank je wel’ voor Wim van Baalen is hier zeker op zijn plaats (zie foto’s)!