1-9-2017: Stichting Historische Scheepswerf “ZORG en VLIJT” springlevend!

Het was een zeer teleurstellende mededeling eind 2016 van de gemeente dat er geen oplossing kon worden gevonden voor de gerezen milieuproblemen en dat daardoor de omgevingsvergunning voor de werf Zorg en Vlijt niet kon worden verleend. Na ampele overwegingen besloot de stichting het project Zorg en Vlijt voort te zetten en op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, hiermede voorkomende dat alle voorafgaande inspanningen, investeringen en opgebouwde know how verloren zouden gaan.

Bouw authentieke Trekschuit
Zorg en Vlijt is al geruime tijd lid van de Erfgoedtafel Trekvaarten (herstel trekvaartrouten Zuid Holland) en zal op 6 september as. op de Erfgoeddag in Voorhout als project
de herbouw van een authentieke Trekschuit presenteren, waarvan er indertijd een 19-tal gebouwd zijn op het Schanseiland in Maassluis. Zonder Trekschuit geen Trekvaart!
De Stichting heeft de hand kunnen leggen op de handgeschreven bestekken van Hoogendam en naar aanleiding daarvan zijn digitaal de bouwtekeningen gereconstrueerd, waarvan uitslagen voor de bouwer gemaakt kunnen worden.
Omdat de werf vooralsnog geen eigen locatie heeft is gekozen voor het in opdracht van Zorg en Vlijt uitbesteden van de bouw van het casco bij een andere Historische werf. De afbouw zal geschieden op een tijdelijke pop-up werf in Maassluis. De tewaterlating zal dan ook in Maassluis plaatsvinden.
Alternatieve locatie
Voor de nabije toekomst wordt momenteel gezocht naar een alternatieve locatie waar Zorg en Vlijt een eigen authentieke werfhal met helling kan reealiseren. Diverse alternatieven worden momenteel onderzocht.