Trekvaarten Provincie Zuid-Holland / Erfgoedtafel

De belangstelling voor trekvaarten en jaagpaden is de laatste jaren in Nederland sterk toegenomen. Er wordt steeds meer over gepubliceerd en sinds kort is er een erfgoedlijn trekvaarten van de Provincie Zuid-Holland. Midden-Delfland beschikt over een van de mooiste en best gedocumenteerde trekvaartroutes van Zuid-Holland, namelijk de route tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen. Deze belangrijke erfgoedlijn ligt bovendien in een grotendeels nog open landschap, met belangrijke natuurwaarden, zoals de Vlietlanden en boezemlandjes langs de Vlaardingervaart, en andere cultuurhistorische waarden, zoals een korenmolen, enige oude gemalen en historische boerderijen. Ook de aanlegplaatsen Delft, Maassluis en Vlaardingen en het dorp Schipluiden zijn vanwege de ligging aan het water interessant.

De behoefte aan achtergrondinformatie met betrekking tot de trekvaartroutes is groot, zowel bij bewoners en recreanten als bij plannenmakers. Met de inventarisatie willen we deze doelgroepen bereiken en van dienst zijn. Om deze reden is deze publicatie ook beschikbaar via de websites van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk. Niet alleen de historie van de vaarroutes door MiddenDelfland wordt beschreven, maar er is ook aandacht voor de trekvaartelementen die bewaard zijn gebleven. Hier en daar zijn elementen weggevallen, maar met een geringe inspanning kunnen ze weer teruggebracht worden. Hiervoor worden aan het eind van de inventarisatie aanbevelingen gedaan.

Bekijk hier de pdf